Onderstaand geven wij inzicht in de incidentele lasten en baten vanaf € 25.000.

Incidentele lasten

Programma en omschrijving

2018

2019

2020

2021

Bestuur en Ondersteuning

Verkiezingen

78

157

78

Veiligheid

Inhuur deskundigheid risicogroepen

50

50

Economie

Omvorming VVV naar inspiratiepunt

80

Sociaal Domein

Extern projectleider tbv businessmodel algemene voorzieningen Wmo

33

Bijdrage Juvent tbv innovatievoorstel jeugdwet

62

58

Verlengde Jeugdzorg door Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

40

Volksgezondheid en milieu

Actieprogramma Klimaat en Duurzaamheid

50

50

50

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Nieuwe Sluis

1.246

249

249

Overhead

Het nieuwe samenspel

50

Dienstverlening

56

56

56

56

Toevoeging aan reserves

2.954

1.957

1.957

1.708

Totale incidentele lasten

4.699

2.577

2.312

1.842

Incidentele baten

Programma en omschrijving

2018

2019

2020

2021

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Nieuwe Sluis

1.496

499

499

Overhead

Het nieuwe samenspel

50

Onttrekking aan reserves

654

421

159

159

Totale incidentele baten

2.200

920

658

159