Cultuurhistorisch erfgoed
Op aanvraag stellen wij middelen beschikbaar voor de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. Voor rijksmonumenten is er geen gemeentelijke subsidie beschikbaar. Daarvoor zijn er provinciale en rijksregelingen (leningen en subsidies).

Monumentale panden
Ons eigen monumentaal bezit (gemeentelijke en rijksmonumenten) is qua onderhoud bij meerdere objecten niet in een goede staat van onderhoud. De reguliere meerjarenbegroting voor onderhoud aan deze objecten is ruim onvoldoende om deze monumenten de komende (tientallen) jaren weer in een optimale bouwkundige staat te krijgen.

Open Monumentendag
Wij willen net als in 2017 de Open Monumentendag in 2018 op een meer proactieve manier benaderen, met de bedoeling de organisatie te optimaliseren, deze dag grootser aan te pakken en bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.