Herstructurering begraafplaatsen
Op basis van de notitie ‘Herstructureren leges lijkbezorgingsrechten brengen wij de 45% overcapaciteit op de begraafplaatsen terug naar een minimum. Hierbij komt het afstoten en/ of omvormen en sluiten van (delen van) begraafplaatsen aan de orde. Dit zijn veelal langdurige processen. Wij beginnen hierbij met begraafplaatsen waar op korte termijn het meeste rendement te behalen is.