Regionaal bedrijventerreinenprogramma
Een regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen is vastgesteld door de gemeente Hulst, Sluis en Terneuzen. Door het bedrijventerreinenprogramma heeft de regio vormgegeven aan een duurzaam en gezamenlijk bedrijventerreinbeleid en kunnen toekomstige herstructureringen en bedrijventerreinuitbreidingen onderbouwd worden.

Markt Terneuzen
Wij richten de markt in Terneuzen in als huiskamer. Hiervoor plaatsen wij bankjes, boombakken en een fontein. Daarnaast voorzien wij de markt van herbestrating.