Passende oplossing
Samen met Dethon zullen wij ons in 2018 vooral richten op het vinden van passende werkplekken ongeacht de beperkingen van iemand. De samenwerking met en invulling van dagbesteding, beschut werken (en de overlappingen daartussen) en de daarmee samenhangende transitie bij de Sociale Werkvoorziening spelen daarbij een grote rol. De doelgroep mensen met een beperking heeft onze aandacht. Voor deze doelgroep zoeken wij altijd een passende oplossing.

Dethon
Wij participeren, samen met de andere Zeeuws Vlaamse gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Dethon. De besluitvorming over het te kiezen toekomstscenario voor Dethon als gevolg van de invoeren van de Participatiewet is nog niet afgerond. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.