Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
Vanuit de wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan deze wettelijke zorgplicht.

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ (SAZ+)
Zowel vanuit wetgeving als vanuit regionale behoefte wordt steeds meer accent gelegd op samenwerking met partners binnen de (afval-)waterketen. Hiertoe is al enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst (SAZ+) van kracht tussen de Zeeuwse gemeenten, Waterschap en waterbedrijf Evides.
Door de gevolgen van de klimaatverandering is er steeds meer wateroverlast door heviger wordende buien. Hierdoor is vanuit het SAZ+ Zeeland breed een onderzoek geweest naar de meest kwetsbare gebieden per gemeente.