Inkomens- en bijstandsvoorzieningen
Wij richten ons op het mogelijk maken van deelname aan het maatschappelijke leven. Wij verstrekken hiervoor de volgende inkomensvoorzieningen aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien:

  • Bijstandsuitkeringen;
  • IOAW-uitkeringen;
  • IOAZ-uitkeringen;
  • BBZ-uitkeringen.