Mediasubsidiëring
Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie.