Basisregistratie Personen (BRP)
Het programma mGBA is in het verleden meerdere malen uitgesteld. De bedoeling was de eerste aansluiting op de BRP te starten in 2013. Door landelijke problemen bij de bouw van ICT voorzieningen leidde dit tot uitloop in de planning. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten Operatie BRP ordentelijk af te bouwen en te beëindigen.