Huishoudelijke hulp/begeleiding
Wij voeren de taak hulp bij de huishouding (HH) uit. De inkoop van Huishoudelijke Hulp gebeurt op basis van contracten met zorgaanbieders die gebaseerd zijn op het zogeheten bestuurlijk aanbesteden. Het uitgangspunt hiervan is: een betere beheersing van de kosten (budgetfinanciering in plaats van een open eind financiering).
Het Rijk heeft de cao’s voor de werkers in de thuiszorg aangepast. Dit heeft gevolgen voor de indexering van de rekentarieven voor de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp. De verwachting is dat dit ook voor begeleiding zal doorgevoerd worden. Hogere kosten gemeenten zullen waarschijnlijk gecompenseerd worden door een hogere integratie-uitkering van het Rijk.

Maaltijdvoorziening
Met ingang van 1 september 2017 huurt Zo-net B.V. de keuken van het voormalige Schippersinternaat in Terneuzen, waar op termijn alle warme maaltijden voor Tafeltje-Dekje  bereid worden en waarin een opleidingstraject voor basis horeca voorzien is.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
Wij participeren samen met de gemeenten Hulst en Sluis in het samenwerkingsverband Collectief Vervoer.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.