Opvang en beschermde zorg
Wij richten ons op optimale samenwerking tussen de betrokken partijen om te waarborgen dat kinderen uit Terneuzen zo veilig mogelijk opgroeien en zo nodig beschermende zorg krijgen.