Parkeren
Goed parkeerbeleid sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de omgeving waarin het
parkeren is gesitueerd. Parkeerbeleid moet zijn afgestemd op wat gebruikers van een bepaald gebied verwachten. Hierbij houden wij rekening met digitalisering. De randvoorwaarden hiervoor zijn:

  • Acceptabele loopafstanden van parkeerplaats naar bestemming;
  • Tarief in overeenstemming met faciliteiten;
  • Bewoners dienen geen of zo weinig mogelijk overlast te ervaren van andere gebruikers;
  • Digitaliseren van aanvragen om een parkeervergunning.

Eind 2016 heeft een heroriëntatie op het parkeerbeleid plaatsgevonden waarbij rekening is gehouden met de gestelde randvoorwaarden.