Openbaar groen
Het groenbeheerplan vormt het uitgangspunt voor het onderhoud van het openbaar groen. Door bezuinigingen in voorgaande jaren zijn veel plantvakken omgevormd naar onderhoudsvriendelijker gras. In navolging op het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen geldt vanaf november 2017 ook een verbod op chemische onkruidbestrijding in het openbaar groen. Hierdoor gaan wij opnieuw zoeken naar een efficiënte wijzen om de beeldkwaliteit van het openbaar groen op peil te houden. Vanaf begin 2018 zijn alle groengegevens digitaal beschikbaar. Vanaf dan hebben wij de mogelijkheid om chemievrij beheer te monitoren. Daarna willen wij het huidige groenbeheerplan vervangen door een visie die gericht is op chemievrij beheer.