Gebouwen
Het beleid is gericht op het waar mogelijk afstoten van gemeentelijke gebouwen. Opbrengsten boven de boekwaarde voegen wij (via de resultaat bestemming) uiteindelijk toe aan de algemene reserve. Voor informatie over het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.