Gezond in de Stad (GIDS)
De decentralisatie-uitkering GIDS is verlengd tot en met 2021. Wij voegen deze middelen toe aan de reserve GIDS ten behoeve van de uitvoering van een aantal deelplannen:

  • Bewegen met de Koesterchallenge;
  • Kern/wijkaanpak in Sas van Gent, Sluiskil, Binnenstad Terneuzen en Lievenspolder;
  • Experiment met een regelarme uitkering.

Een aantal plannen wordt nog uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd.

GGD
Wij participeren samen met de Zeeuwse gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling GGD. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Hartveilig wonen
In de beleidsperiode 2017-2020 werken wij toe naar een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED’s die aangesloten zijn bij het netwerk van Hartveilig Wonen. Om dit te bereiken onderzoeken wij de mogelijkheid om in het subsidiebeleid van de EHBO-verenigingen positieve prikkels aan te brengen. Dit kan in 2018 leiden tot aanpassing van de subsidies en het budget voor Hartveilig wonen. Wij verlengen het contract met Hartveilig wonen.