Citymarketing plan/actieplan Toerisme en Plattelandsontwikkeling
Wij richten ons op het behoud en aantrekken van inwoners, bezoekers en bedrijven voor de gemeente Terneuzen. Dit doen wij door het uitvoeren van het citymarketing Plan Terneuzen en het actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling. Hiervoor is het aanbod aan (toeristische) informatievoorzieningen belangrijk.

Riviercruise toerisme
Gemeente Terneuzen heeft geld beschikbaar gesteld ten behoeve van het aantrekken van een trekker/ambassadeur via de stichting Cruisetoerisme Zeeland die het cruisetoerisme richting Zeeland moet vermarkten.

Portaal van Vlaanderen
Het Portaal van Vlaanderen moet op zichzelf kunnen draaien. Er is in 2017 een tijdelijke huisvesting neergezet voor het Portaal van Vlaanderen. In 2019 zal het Portaal van Vlaanderen verhuizen naar de Sluiswachter.  In de tussentijd kijken wij in overleg met het Portaal van Vlaanderen naar de inrichting van de Sluiswachter. Wij zijn betrokken bij de toetsing van  het businessplan dat eens in de zoveel maanden plaatsvindt.