Algemene voorzieningen
Algemene voorzieningen zijn algemeen toegankelijk en bedoeld om burgers te laten participeren in de maatschappij. Wij richten ons op ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen die voor meer mensen toegankelijk zijn en goedkoper zijn dan individuele maatwerkvoorzieningen.