Sportsubsidiëring
Wij geven sportverenigingen, die voldoen aan de vastgestelde subsidiecriteria, ter ondersteuning van hun activiteiten een financiële bijdrage in het kader van de jeugdsportstimulering. Verder bieden wij sportverenigingen de mogelijkheid om hun kader zo goed mogelijk op te leiden  door het subsidiëren van daartoe bestemde opleidingen en cursussen.

Sportstimulering
Met ‘sport en bewegen’ als middel en doel op zich stimuleren wij alle leeftijden en specifieke doelgroepen voldoende actief en gezond te leven. Dit ongeacht de leeftijd of beperking. Kernen en wijken voorzien wij van speel- en beweegmogelijkheden, wat de leefbaarheid ten goede komt. SportPunt heeft een belangrijke rol wat betreft het versterken en ondersteunen van sportverenigingen. Daarnaast heeft SportPunt een regierol voor sportaanbieders, onderwijs en welzijnsorganisaties.