Maatwerkvoorzieningen
Voor mensen die zich, ondanks de aangeboden ondersteuning, niet kunnen redden of niet kunnen meedoen, biedt de gemeente maatwerkvoorzieningen aan. Dit zijn geïndividualiseerde voorzieningen waarmee inwoners hun zelfredzaamheid kunnen behouden en versterken zodat ze (weer) kunnen participeren in de maatschappij. Voor deze maatwerkvoorzieningen is een indicatie nodig. De gemeente kent al maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo 2007, zoals individuele begeleiding, woningaanpassingen, en rolstoelen.