Re-integratie
Wij streven naar een sluitende aanpak en voor iedere klant een re-integratietrajectplan afgestemd op diens behoefte en mogelijkheden. Het ultieme doel is het bereiken van regulier werk. Hierbij is de door de gemeente onder de naam van het WSP georganiseerde werkgeversdienstverlening een belangrijk instrument. Dethon heeft bij de inzet van arbeidsintegratie-instrumenten een prominente rol. Duidelijk is dat de beschikbare middelen voor re-integratie zwaar onder druk staan. Om de mogelijkheden om uit te kunnen stromen op peil te houden, is gezocht naar een effectieve manier van samenwerken waarin ook werkgevers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Wij passen Social Return On Investment (SROI) toe op gemeentelijke aanbestedingen, waarbij wij een deel van de door de gemeente aanbestede middelen bestemmen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.