Kapitaallasten

Product nr

Omschrijving investering

2018

2019

2020

2021

Afs term

2018

2019

2020

2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

62100050

Reconstructie wegen

1.621

1.621

1.621

1.621

30

51

153

253

352

62100050

Doortrekking Laan van Othene

600

30

19

38

37

37

62100200

Sneeuwschuiver

20

10

1

3

3

2

62100200

Strooiers groot en strooier klein

65

90

10

4

14

62101100

Tractie straatreiniging

80

570

div

5

54

97

62100800

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen

296

296

296

296

20

12

35

58

81

62100800

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten

118

118

118

118

40

3

10

16

22

62102300

VRI VOP Rooseveltlaan

50

15

2

5

5

62102300

VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan

150

15

7

14

14

62200100

Ontwikkeling Veerhaven Terneuzen fase 1b, 2 e.v.

775

675

575

200

30

25

70

109

131

62140000

Parkeerautomaten straatparkeren

119

10

8

62140800

Parkeertoezicht

23

8

2

4

4

3

62140000

Dynamische afsluiting Noordstraat Axel

100

15

5

Economie

63200000

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

100

100

100

100

30

3

9

16

22

Onderwijs

64210200

Herpositionering onderwijshuisvesting Rivierenbuurt

PM

40

64210200

Eerste aanvraag OLP Pr.W.v.Oranje 16e gr.

26

10

2

3

3

3

Sport, cultuur en recreatie

68211000

Renovatie toren NH-Kerk Zaamslag

300

25

11

21

20

20

68211000

Uitvoeren 5e fase renovatie Willibrordustoren

272

25

10

19

19

18

65310100

Dug Outs Zeeuwse Honk

37

20

1

3

3

3

65310100

Vervanging verlichting RKVV Koewacht

12

20

0

1

1

1

65301100

Vervanging tennisbaan Zaamslag

15

25

1

1

1

1

65301100

Belijning atletiekbaan AV Scheldesport

10

6

1

2

2

2

65310100

Vervanging lichtmasten VV Philippine

20

25

1

1

1

1

65310100

Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC)

5

20

0

0

0

0

65500200

Landschapsuitvoeringsplan

90

90

90

90

15

4

13

21

30

Wifi Ligweiden buitenbaden

PM

5

Volksgezondheid en milieu

67210400

Tractie afvalinzameling

375

35

933

div

29

60

61

125

67211000

2 hoge containers met deksel en 2 hoge containers open

68

10

4

9

67220300

Uitvoering VGRP

2.200

2.200

2.200

2.200

65

50

149

248

345

67220300

Afvalwater transportsysteem

679

679

65

15

46

Overzicht Overhead

Div.

Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B

1.101

1.445

596

255

div

77

248

377

424

50030100

Patio's stadhuis/-kantoor Terneuzen

10

10

1

1

1

1

50030100

Vernieuwing keuken 2e verdieping stadhuis Terneuzen

24

25

1

2

2

2

51003000

Tachymeter

40

7

3

Totaal

8.048

6.859

6.976

6.839

304

860

1.352

1.827