Op afstand
Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet (dus wij voeren als gemeente niet meer het openbaar onderwijs uit). Dit betekent dat de gemeente de taken die onder dit taakveld vallen niet uitvoert of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid en onderwijshuisvestingsbeleid.