Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten8.5134.7544.9434.8364.6514.708
Baten2.7182.5761.8921.5111.4521.384
Saldo5.7952.1783.0513.3253.1993.324

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

reserve nieuwe sluis

27

Onttrekkingen:

reserve kapitaallasten

3

3

3

3

3

3

Investeringen

Incidentele baten en lasten

Lasten:

Verkiezingen

78

157

78