Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten5.4234.9005.1875.0644.9614.973
Baten444344444444
Saldo5.3794.8575.1435.0204.9174.929

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Investeringen

Incidentele baten en lasten

Lasten:

Inhuur deskundigheid risicogroepen

50

50