Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten10.46511.79810.72410.85811.00811.170
Baten391263279268268268
Saldo10.07411.53510.44510.59010.74010.902

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

reserve kapitaallasten

6

3

3

3

3

3

reserve infrastructuur

30

Investeringen

Reconstructie wegen

1.621

1.621

1.621

1.621

Doortrekking Laan van Othene

600

Sneeuwschuiver

20

Strooiers groot en strooier klein

65

90

Tractie straatreiniging

80

570

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen

296

296

296

296

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten

118

118

118

118

VRI VOP Rooseveltlaan

50

VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan

150

Ontwikkeling Veerhaven Terneuzen fase 1b, 2 e.v.

775

675

575

200

Parkeerautomaten straatparkeren

119

Parkeertoezicht

23

Dynamische afsluiting Noordstraat Axel

100

Incidentele baten en lasten