Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten8.6577.1916.8216.7736.7546.711
Baten3.8572.2892.2382.2302.2252.225
Saldo4.8004.9024.5834.5434.5294.486

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

reserve kapitaallasten

2

2

2

2

2

2

reserve onderwijsbeleid

0

132

Investeringen

Herpositionering onderwijshuisvesting Rivierenbuurt

PM

Eerste aanvraag OLP Pr.W.v.Oranje 16e gr.

26

Incidentele baten en lasten