Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten17.20317.01216.56616.54116.33716.350
Baten3.0062.3142.2832.2692.2672.269
Saldo14.19714.69814.28314.27214.07014.081

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

reserve kapitaallasten

311

315

315

315

111

111

reserve kunst in de openbare ruimte

7

5

algemene reserve

197

270

reserve stadsuitleg

8

Investeringen

Renovatie toren NH-Kerk Zaamslag

300

Uitvoeren 5e fase renovatie Willibrordustoren

272

Dug Outs Zeeuwse Honk

37

Vervanging verlichting RKVV Koewacht

12

Vervanging tennisbaan Zaamslag

15

Belijning atletiekbaan AV Scheldesport

10

Vervanging lichtmasten VV Philippine

20

Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC)

5

Landschapsuitvoeringsplan

90

90

90

90

Wifi Ligweiden buitenbaden

PM

Incidentele baten en lasten