Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.1 Bestuur

Lasten

3.839

2.184

2.266

2.287

2.286

2.286

Baten

199

59

69

69

69

69

Saldo

3.640

2.125

2.198

2.218

2.218

2.218