Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.2 Burgerzaken

Lasten

2.751

1.681

1.645

1.515

1.336

1.395

Baten

1.111

1.181

1.065

684

624

556

Saldo

1.641

501

580

832

712

838