Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

1.925

888

1.031

1.030

1.027

1.026

Baten

1.410

1.337

759

759

759

759

Saldo

515

-448

272

272

268

267