• Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
  • Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
  • Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)
  • Detailhandelvisie Terneuzen (2014)
  • Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 (2014)
  • Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)
  • Masterplan Axelsedam (2003)
  • Uitwerking in diverse notities, uitvoeringsprogramma’s en beleidsregels

De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.terneuzen.nl en/of www.zoek.overheid.nl.