Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

4.238

4.152

4.489

4.369

4.322

4.334

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

4.238

4.152

4.489

4.369

4.322

4.334