Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten

9.359

8.932

9.292

9.385

9.507

9.655

Baten

283

175

185

175

175

175

Saldo

9.076

8.757

9.107

9.211

9.333

9.480