Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.2 Parkeren

Lasten

990

854

870

869

862

859

Baten

60

40

45

45

45

45

Saldo

929

814

825

823

817

814