Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.3 Recreatieve havens

Lasten

78

237

282

324

359

379

Baten

48

48

48

48

48

48

Saldo

29

189

234

276

311

331