Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.4 Economische havens en waterwegen

Lasten

40

1.777

282

282

282

282

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

40

1.777

282

282

282

282