Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

753

698

785

705

705

705

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

753

698

785

705

705

705