Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

737

1.748

1.648

1.648

1.648

1.648

Baten

581

1.748

1.648

1.648

1.648

1.648

Saldo

156

0

0

0

0

0