Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

141

138

139

139

139

139

Baten

115

128

123

123

123

123

Saldo

26

10

16

16

16

16