Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.4 Economische promotie

Lasten

311

434

437

437

437

437

Baten

505

623

638

638

638

638

Saldo

-194

-190

-201

-201

-201

-201