Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten

5.389

3.479

3.310

3.239

3.181

3.104

Baten

2.117

421

419

410

405

405

Saldo

3.272

3.058

2.891

2.829

2.776

2.699