Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lasten

3.276

3.716

3.514

3.536

3.573

3.610

Baten

1.739

1.869

1.820

1.820

1.820

1.820

Saldo

1.537

1.846

1.694

1.716

1.753

1.790