Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten

267

247

250

250

250

250

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

267

247

250

250

250

250