Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.2 Sportaccommodaties

Lasten

5.528

5.325

5.310

5.285

5.059

5.041

Baten

744

807

834

820

817

817

Saldo

4.784

4.518

4.476

4.465

4.242

4.224