Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

2.036

3.057

2.735

2.737

2.734

2.738

Baten

849

763

706

708

710

711

Saldo

1.187

2.294

2.028

2.029

2.024

2.027