Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.4 Musea

Lasten

1.553

1.391

1.392

1.383

1.375

1.367

Baten

581

553

553

553

553

553

Saldo

972

839

839

831

823

814