Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.5 Cultureel erfgoed

Lasten

644

611

327

325

296

292

Baten

34

21

22

21

21

21

Saldo

610

590

305

303

274

270