Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.6 Media

Lasten

1.344

1.481

1.507

1.506

1.524

1.545

Baten

0

68

68

67

67

67

Saldo

1.344

1.413

1.440

1.439

1.457

1.478