Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

5.843

4.901

5.042

5.059

5.094

5.117

Baten

802

101

101

101

101

101

Saldo

5.042

4.800

4.941

4.958

4.993

5.016