Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

5.730

8.496

9.063

8.991

8.998

9.086

Baten

71

220

204

203

203

203

Saldo

5.659

8.276

8.859

8.788

8.795

8.882